Dansen als vorm van expressie is onze bijdrage tot de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ervaren zij het lichaam in al zijn mogelijkheden, wat bijdraagt tot een evenwichtige groei, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied.

Onze jeugd kan bij Dizzy Dance terecht voor dans, zang, presentatie en het opvoeren van sketches zodat ze hun eigen "ik" kunnen ontdekken. Ons vrijetijdsaanbod biedt jongeren tevens de kans om hun sociaal netwerk te verruimen en te leren "werken" in groepsverband. Dansen in een ontspannen sfeer geeft immers perfecte ontmoetingskansen (vermits het gaat om samen plezier te maken) en leidt onvoorwaardelijk tot vriendschapsbanden!

Dizzy Dance richt haar activiteiten prioritair tot kinderen & jongeren tot 16 jaar in een speelse omgeving en in hun vrije tijd! Niet alleen het (leren)  dansen zelf, maar ook het stimuleren tot meewerken aan een jeugdshow zijn onze doelstellingen. Kinderen laten DURVEN "iets" te doen (soms voor een groot publiek), waardoor ze bewuster met zichzelf en met hun omgeving omgaan, is voor ons van groot belang; dit komt immers hun persoonlijke ontplooiing ten goede en geeft hen meer zelfvertrouwen.